DOPRAVA ZDARMA nad 1500Kč

Reklamační řád

Pro co nejjednodušší a nejrychlejší vyřízení vaší reklamace nás prosím kontaktujte nebo vyplňte reklamační formulář. V průběhu celého reklamačního řízení jsme tu pro vás, abychom každou situaci vyřešili s maximální pozorností a ohleduplností. Pokud se setkáte s problémy s našimi produkty nebo službami, chceme, abyste věděli, že vaši reklamaci důkladně prošetříme.

Preambule

Reklamační řád definuje postup zákazníka a společnosti BIORUŽA, s. r. o., se sídlem Laborecká 1,010 01 Žilina, IČ: 52234070, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina oddíl: Sro :, Vložka číslo: 71761 / L, místem podnikání: Laborecká 1, 010 01 Žilina a provozem: BIORUŽA, Rosinská 13, 010 08 Žilina v případě, že i přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka (konečného spotřebitele nebo obchodníka) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Všechny reklamace, včetně neoprávněných, se snažíme vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Článek I

Prevence

1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, abyste si před potvrzením objednávky na www.bioruze.cz zkontrolovali zvolený druh, množství a velikost vybraného balení. Předejdete tak řešení dodávky původně nechtěného zboží nebo balení.

 2. Při používání zboží je nutné, abyste věnovali dostatečnou pozornost doporučenému používání uvedenému na obalu zboží, v příbalových letácích nebo na našich webových stránkách, případně nás kontaktovali na info@bioruze.cz. Nebo telefonicky +420 792 578 253 s dotazy na použití v konkrétním případě. Předejdeme vaší nespokojenosti s účinností produktů.

 3. Naší povinností je reagovat na vaše podněty, zlepšovat všechny procesy a aktualizovat dostupné informace o produktech, abychom předešli případným oprávněným reklamacím.

 Článek II

Základní podmínky reklamace

  1. Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době vada, máte právo tuto vadu reklamovat prostřednictvím reklamačního formuláře.

  2. Vadou se rozumí neshoda mezi objednávkou, fakturou a / nebo dodaným zbožím, poškozený balík nebo zboží v něm.

  3. Za vadu nelze považovat:

  • vizuální nebo čichové vjemy nepříjemné pro zákazníka
  • změny vyplývající z přírodního charakteru použitých surovin
  • omyl na straně zákazníka při objednávání zboží
  • opotřebení nebo spotřeba zboží způsobena obvyklým užíváním nebo pokud to vyplývá z povahy věci (např. uplynutí data spotřeby)

  Za vadu neodpovídáme, pokud je vada na zboží již při převzetí a z důvodu této vady je sjednána sleva z kupní ceny, nebo pokud je zboží dodáno s objednávkou jako dárek.

  4. Pro zajištění řádného uplatnění a vyřízení reklamace postupujte podle doporučení uvedených v příloze 1.

  5. V případě, že uplatníte právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

  1. Pokud chcete reklamovat naše zboží, učiňte tak prosím ihned po zjištění vady na zboží.

  2. Reklamaci uplatníte jako koncový zákazník přímo v prodejně nebo na e-shopu, kde jste si zboží zakoupili, a to na základě předložení dokladu o zaplacení a v souladu s reklamačním řádem dané prodejny nebo e-shopu.

  3. Jako koncový zákazník nebo obchodník, který zakoupil zboží přímo na www.bioruze.cz, nás o uplatnění reklamace neprodleně informujte:

  • prostřednictvím reklamačního formuláře
  • telefonicky: na +420 792 578 253
  • e-mailem na info@bioruze.cz
  • poštou případně osobně na adrese provozovny Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina.
       

4. V prvotní informaci o uplatnění reklamace (e-mailem nebo telefonicky) uveďte své identifikační údaje, číslo objednávky/faktury, druh a rozsah vad na reklamovaném zboží, případně jak se vada zboží projevuje, jaký nárok z důvodu reklamace zboží uplatňujete, datum, eventuálně fotodokumentaci.

5. Na uplatněnou reklamaci jsme povinni reagovat do 24 hodin formou potvrzení o tom, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím předmětem a jaký způsob řešení reklamace požadujete (zahájení reklamačního řízení).

6. Pro úspěšné vyřešení reklamace vás žádáme o potřebnou součinnost.

7. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemáte nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani www.bioruze.cz nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých na její straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se už dá domnívat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

Článek IV

Postup uplatnění reklamace

Právo reklamace z vady zboží musí být uplatněno v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo k ní přiloženému návodu vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

1. Poškozený balík

Při přebírání zásilky, v případě viditelného poškození balíku nebo zboží v něm, jste oprávněni (a my to doporučujeme) balík nepřevzít. V případě převzetí zásilky jste povinni sepsat protokol o poškozené zásilce (formulář má k dispozici řidič přepravní služby) a nechat si jej potvrdit řidičem přepravní společnosti. Následně je nutné nám do 24 hodin od převzetí zásilky poskytnout podklady pro reklamaci, abychom mohli řešit reklamaci s přepravní společností.

 Podklady pro reklamaci zahrnují:

 a) hlášení o reklamaci včetně protokolu o poškozené zásilce,

 b) fotodokumentaci poškozeného balíku a zboží,

 Nejasné, chybějící nebo opožděné zaslání podkladů pro zahájení reklamačního řízení může být důvodem pro zamítnutí reklamace.

2. Poškozené zboží

V případě převzetí zásilky, na níž nebylo zjevné poškození obsahu, postupujte podobně jako u poškozené zásilky, ale bez dodání protokolu o poškozené zásilce potvrzeného ze strany řidiče přepravní společnosti.

3. Skrytá vada zboží

Vadu projevenou se zpožděním reklamujte bezprostředně po jejím zjištění nebo projevení. Kontaktujte nás prostřednictvím reklamačního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Při hlášení reklamace uveďte, v čem spatřujete vadu produktu a jak se projevuje. Následně vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu řešení reklamace.

Pro prokázání vady produktu vás požádáme o jeho zpětného zaslání. Pokud bude spotřebována více než ¼ obsahu výrobku, nemusí být tato reklamace uznána.

V případě, že produkt nesplňuje vaše očekávání v účinku, nemusí být reklamace akceptována, ale budeme hledat způsob, jak by ve vašich podmínkách mohl výrobek fungovat, nebo řešit vaši potřebu prostřednictvím jiných produktů. 

4. Neshoda mezi objednávkou, fakturou a / nebo dodaným zbožím 

Před hlášením neshody mezi objednávkou a dodaným zbožím prosím zjistěte, zda vám byly doručeny všechny balíky.
 
V případě nedoručení některého z balíků nebo nedoručení objednávky do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky nás prosím neprodleně informujte.

V případě nesrovnalosti způsobené jiným důvodem než nedoručením balíku nás prosím neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, abychom se domluvili na dalším postupu řešení reklamace.

Článek V

Způsoby řešení reklamace

1. V případě oprávněné reklamace máte právo, abychom zboží bezplatně a neprodleně uvedli do stavu, který odpovídá vašim požadavkům, a nápravu jedním z následujících způsobů.

2. V případě odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Bioruža je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka je možné vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

4. V případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.

5. V případě zamítnutí reklamace vás budeme písemně informovat (e-mailem nebo poštou), včetně zdůvodnění zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

Článek VI

Závěrečná ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. V Žilině 01.01.2024

Věrnostní program
Věrnostní program

Odměňujeme za každou recenzi produktů.

Odborné poradenství
Odborné poradenství

Poskytujeme nejlepší kvalitu služeb a výrobků.

Spolehlivost dodání
Spolehlivost dodání

Vlastní sklady zaručují rychlost a spolehlivost dodání.

Vlastní výroba
Vlastní výroba

Vytváříme a vyrábíme pro vás kvalitní produkty.

Doprava zdarma
Doprava zdarma

při nákupu nad 1500kč.

Garance spokojenosti
Garance spokojenosti

Nepasuje? Vraťte.

Odborné poradenství
Odborné poradenství

Rádi vám s výběrem poradíme.

Odměna za recenzi
Odměna za recenzi

Recenze = až 10Kč zpět.