Doprava ZDARMA nad 1100Kč

Prášek do myčky nádobí Tierra Verde 1 Kg

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5
Tierra Verde

Účinný prostředek z snadno odbouratelných látek pro domácí myčky, který si poradí i se silně znečištěným nádobím. Více info

Skladem 1 - 5 ks, odesíláme do 24 hodin
242 Kč
ks
Certifikáty
Kód produktu: 2027 Výrobce: Tierra Verde Přidat k oblíbeným produktům
Nevíte si s něčím rady? Náš odborník Vám poradí

Prášek do myčky nádobí Tierra Verde 1 Kg

Do zásobníku na mycí prostředek nasypeme 1 vrchovatou lžíci prášku (cca 20 g) nebo dávkujeme podle velikosti myčky a zásobníku.

Složení:

15-30% perkarbonát sodný (bělicí činidla na bázi kyslíku), silikáty (metakřemičitan disodný pentahydrát), citran sodný, prací soda (uhličitan sodný); 5-15% soda bikarbona; <5% neionický tenzid rostlinného původu, <5% aniontový tenzid.

NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO (+421 2 5477 4166) nebo lékaře.

Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném dvoře pro zvlastni nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění předejte do tříděného odpadu.