Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s platnou legislativou České republiky.

Provozovatelem internetového obchodu je:

Dimitar Conev

Zapsán v Obch. reg. Okr. soudu Žilina oddíl Sro:, vl. č .: 15970/L - s místem podnikání: Rosinská cesta 17c, 010 08 Žilina a provozem Dimexautomarket, Rosinská cesta 17c, 010 08 Žilina

IČO: 36 428 116

DIČ: 2021 986 725

IČ DPH: SK 2021 986 725 (dále jen "provozovatel")

Při odeslání jednorázového objednávkového formuláře nebo při registraci je třeba poskytnout následující osobní údaje:

  • Jméno a a příjmení
  • Adresa
  • E-mail adresa
  • Další volitelná adresa (pro doručování)
  • Telefonní číslo


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení, doručení a zpracování Vaší objednávky (zejména zpracování objednávky, potvrzení objednávky, uzavření kupní smlouvy, vystavení dokladu na zaplacení kupní ceny, dodání zboží, evidence objednávek pro administrativní účely a archivace objednávek).

Vaše osobní údaje můžete kdykoli změnit a aktualizovat prostřednictvím e-mailu na adrese: admin@bioruze.cz nebo v případě, že jste v našem internetovém obchodě zaregistrován, i po přihlášení se, a to v sekci "Zákaznický účet", v podsekci "Profil ". O zrušení registrace můžete požádat kdykoli prostřednictvím e-mailu na adrese: admin@bioruze.cz.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují ani neposkytujeme jiným subjektům a třetím osobám s výjimkou poskytnutí osobních údajů třetí osobě (zejména přepravním společnostem) za účelem vyřízení objednávky a splnění našich povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Osobní údaje chráníme před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Neodpovídáme pouze za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k databázi osobních údajů dostala bez oprávnění.

Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem informování Vás jako našeho zákazníka na základě Vašeho souhlasu. Při odeslání jednorázové objednávky, při registraci nebo později v nastavení účtu po přihlášení si můžete vybrat, zda chcete dostávat pravidelné informace o naší nabídce zboží, akcích a službách. Zasílání a dostávání informací e-mailem, příp. telefonicky můžete kdykoliv odvolat, a to po přihlášení se do Vašeho účtu v sekci "Zákaznický účet", v podsekci "Profil", nebo na adrese: info@bioruze.cz

Jak dotyčná osoba ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů máte právo na základě písemné žádosti od nás vyžadovat zejména: potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány Vaše osobní údaje; ve všeobecně srozumitelné formě: informace o zpracování osobních údajů v informačním systému; přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal Vaše osobní údaje pro zpracování; seznam Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; opravu nebo likvidaci Vašich nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona; blokování Vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu a nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a žádat jejich likvidaci .