Doprava ZDARMA nad 1100Kč

V evropském nařízení o kosmetických přípravcích se uvádí mnoho závazných pokynů a požadavků na označování a zřetelné sdělování příslušných bezpečnostních informácí o kosmetických přípravcích. Každý z těchto pokynů a kosmetických požadavků, včetně označení, musí být výrobci přísně dodržování u všech kosmetických prostředcích, které se snaží vstoupit na evropský trh.

Datum exspirace a PAO jsou obsaženy v sekcii Testování stability procesu souladu s kosmetickými výrobky, která je součastí posouzení bezpečnosti produktu. Během tohoto procesu se hodnotí oba faktory ve snaze zajistit maximální bezpečnost pro spotŕebitele.

Datum spotřeby (Datum exspirace)

Obecně se tak akceptuje čas, který trvá, dokud produkt přestane fungovat jako je uvedeno nebo inzerovano. V podstatě je to bezpečné období, během kterého bude svou funkci plnit. V závislosti na typu a povahy produktu může být datum exspirace velmi důležitý a souvisí s dalšími faktory:

 • Jak se produkt používá, nebo jak se s ním zacházi (interakce s lidským tělem, houbami, bakteriemi..)

 • Kde a jak je výrobek skladován (teplota a vystavení světlu)

 • Zda může výrobek časem vyschnout nebo příliš zvlhnout (změnit svou konzistenci)

 • Chemické zložení produktu to, zda to může vést k rozdělení produktu na různé prvky

Pokud má kosmetický výrobek trvanlivost kratší než 30 měsíců, musí být na obalu zřetelně uvedeno datum exspirace. V případě, že doba použítelnosti přesahuje 30 měsíců, není třeba na obal uvádět datum exspirace, ale dobu po otevření ano (PAO).

Doba po otevření (PAO)

Doba po otevření představuje období, po které zůstane produkt stabilní a bezpečný pro lidské použití po prvním otevření. Proto velmi úzce souvisí s mírou degradace, které produkt čelí, stejně jako s dobou použitelnosti. V tomto případě je to však mnohem bezprostředněji ovlivněno jeho prvním použitím nebo první interakcí se spotřebitelem (mikrobiální kontaminací).

Stanovení PAO zohledňuje množství faktorů, včetně typu výrobku a jeho uváděných účinků. Extrémy v určitých faktorech mohou výrazně ovlivnit PAO produktu, včetně použití u dětí nebo na citlivé části těla.

Proč má kosmetika určená k péči o očí okolí nižší trvanlivost?

Doba použitelnosti kosmetiky v oblastí očí je omezenější než u jiných výrobkov, protože je náchylnější na mikrobiální infekciu počas používání spotřebitelem a rizikem očních infekcí. Výrobci obvykle doporučují řasenku zlikvidovat 3 až 6 měsíců po jejím otevření. Pokud vyschne, měla by se zlikvidovat. Na její zvlhčení nepoužívejte vodu a už vůbec ne sliny. Mohli by ste tak zanést bakterie do produktu. Pokud máte oční infekcee, okamžitě vyhledejte lekáře a přestaňte používat a vyhoďte veškerou kosmetiku pro oblast očí, kterou jste použili, když k infekcí došlo.

Osvědčené rady při používání kosmetiky

 • Pečlivě si přečtěte pokyny a všimněte si všechna varování týkajíci se použití.

 • Nepoužívané výrobky pevně uzavřete.

 • Dodržujte datum spotřeby a období po otevření.

 • Neskladujte výrobky na přímem slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů tepla. Pokud je možné vyberte chladné místo (nemrznouci :D)

 • Produkty nikdy neřeďte.

 • Produkty aplikujte čistými rukama nebo aplikátorem.

 • Pokud máte pochybnost, produkt vyhoďte.